Virksomheder

Virksomedsrådgivning

Vores mission er at fremme sundheden på arbejdspladsen.


Aktiv Fysioterapi er en specialiseret træningsklinik ejet af fysioterapeut John Heesch, som har mangeårig erfaring og efteruddannelse med udredning og behandling af gener i bevægeapparatet og rådgivning af private og offentlige virksomheder.


Se Johns CV her.

TTA 01

- Tilbagevenden (TTA) og fastholdelse af arbejde i forbindelse med sygemelding på grund af smerter i kroppens led og muskler.


Forskning viser at ved de fleste diagnoser, hvor der er smerter i kroppens led og muskler, er det vigtigt at fastholde den vante dagligdag i forhold til, at der ikke udvikles kronicitet. Heriblandt arbejde.


Derfor er det vigtigt, at der ved en sygemelding eller hvor der er en risiko for en sygemelding laves en samlet strategi med en sundhedsfaglig (Aktiv Fysioterapi), virksomhedsledelse og den sygemeldte for at fastholde den ansattes arbejdsfunktion uden at der sker en forværring af symptomer.

TTA 02

- Tilbagevenden (TTA) og fastholdelse af arbejde i forbindelse med sygemelding på grund af smerter i kroppens led og muskler.


Undersøgelser viser at disse tiltag på tværs af erhverv og jobs giver en succesfuld TTA:


 • Hvordan fastholdes arbejdsfunktionen

 • Er der brug for tiltag for at reducere arbejdsbyrden; mindre timetal, modificering af udstyr og ergonomi

 • Hvordan øges belastningen gradvis, når der er bedring i symptomer

 • Hvad kan årsagen være til skaden. Og er det skadeligt at vende tilbage til tidligere arbejdsfunktion. Personlig historik og erfaring

 • Give en forståelse for symptomer og smerter- hvad er farligt og hvad er normalt

 • Hvilke symptomer kræver yderligere undersøgelser i form af fx MR-scanning

 • Gennemgang af undersøgelser, fx MR-scanninger

 • Hvordan håndteres dagligdagen med smerter og sygemelding i forhold til familie, fritid og arbejde


Ergonomi

- Ergonomisk rådgivning & sparring


Igennem sparring med den ansatte og virksomheden gennemgås arbejdsfunktioner og arbejdsstillinger.

Hos Aktiv Fysioterapi har vi mange ”indgangsvinkler” til rådgivning på det ergonomiske område, og vi rådgiver for eksempel om:


 • Indretning af arbejdspladser som er tilrettelagt til den enkeltes behov og historik


 • Hvordan forholder den ansatte sig når arbejdsfunktionen provokerer eller har provokeret smerter


 • Orientering om ændring af små vaner, som kan have en forebyggende effekt


 • Instruktion i forebyggende øvelser som er specifikke til den enkelte ansatte


 • Udarbejdelse af rapporter over de arbejdsområder, som er blevet gennemgået samt de vejledende instrukser der er blevet anbefalet til virksomhedens ansatteForbyggende træning

- Fysisk aktivitet både som forebyggelse af ryg- og nakkesmerter, men også som forebyggende tiltag mod tilbagevendende rygsmerter.En ny undersøgelse fra "Det Nationale Center for arbejdsmiljø" viser at 13% af langvarige gener kan forebygges, hvis alle arbejspladser indførte korte træningspas i arbejdstiden.


For nogen kan arbejdet være så fysisk belastende at der gradvis sker en nedslidning. Altså et tab af arbejdsevne.

Undersøgelser viser dog, at der er en positiv sammenhæng mellem specifik træning og arbejdsydeevne. For at opnå denne effekt er det dog vigtigt, at det sker hyppigt og med en vis intensitet.


Aktiv Fysioterapi og Træning har en mangeårig erfaring med denne type træning og rådgivning, som er tilrettelagt den enkelte virksomhed.

Den forebyggende træning vil være specifikt rettet til en gruppe eller en enkelt ansat, og der vil være fokus på de belastninger, som der kan være på en arbejdsplads.


Smerter i kroppens led og muskler er ofte ikke kun relateret til ens arbejde, men der er også andre faktorer, som kan påvirke negativt.

De specifikke øvelser vil blive optaget på video, og sendt til de ansatte.

Dette vil motivere og minimere fejl i udførslen af øvelserne.

Der vil løbende være en progession og tilretning af træningen.


1:1 rådgivning

Denne rådgivning tilbydes til ansatte, som har en historik, som gør at der er et behov for støtte og rådgivning i håndtering af dagligdagen.

Dette kan være for ansatte, som har haft længerevarende fraværsperioder, tidligere eller gentagne perioder med smerter, og hvor der kan være en bekymring om en gradvis reduceret arbejdsevne.


Målet er at der løbende vil være støttende og motiverende tiltag til håndtering af dagligdagens belastninger.Adgang til fysioterapeutisk behandling

For ansatte, som har smerteproblematikker, kan der være et behov for fysioterapeutisk behandling.

I relation til dette udarbejdes der specifikke forebyggende øvelser, og den ansatte vil få en forståelse for de bagved liggende årsager til generne.


Den fysioterapeutiske behandling kan foregå på virksomheden eller i Aktiv Fysioterapis klinik, og det kan foretages akut. Altså med en meget hurtig indsats.


Fysioterapeuterne hos Aktiv Fysioterapi har stor erfaring og eksaminier indenfor behandling og rådgivniing af smerter i bevægeapparatet.
Aktiv fysioterapi har erfaring med virksomehedsrådgivning med store og små private eller offentlige virksomheder.


Vi har bl.a. samarbejdet med...

Cowi

Linak

Siemens

Sygehuse i Region Syddanmark

Sønderjyllands Symfoniorkester

Hvordan kan vi hjælpe jer videre mod et sundere arbejdsmiljø?

Kontakt os for et uforpligtende møde


Vi har hjulpet mange mennesker gennem de sidste 17 år til et liv med flere muligheder.

Vi kommer gerne ud til jer for at uddybe vores tilbud yderligere og for at I kan se, hvem vi er.